Rapunzel

RAPUNZEL

Den interaktiva föreställningen är avsedd för elever i årskurserna 6–9. Under föreställningen dryftar man tillsammans med publiken de ungas självbestämmanderätt. Vad ska man gå med på? Vad kan man tacka nej till?

Publiken får kommentera den urgamla sagan och slutligen också påverka dess förlopp. Föreställningen är som en spegel som stundvis avbryts i time-out för reflektion på vad man har gjort och vad man borde göra i fortsättningen. Föreställningen uppmuntrar till kritisk läsning, lär ut medieläsfärdighet och grubblar över dolda lärdomar och metaforer i sagor (filmer, medieinnehåll). Föreställningen är tvåspråkig, det talas både finska och svenska. Publiken behöver inte behärska båda språken.

Målgrupp: 1215 år
Längd: 60 min
Föreställningen är på två språk (fin/sve)

Koncept: Hanna Ryti och arbetsgrupp
På scen: Gogo Idman, Irina Pulkka, Johanna af Schultén
Uppsättning: Lasse Idman


Föreställningar

21.3. klo 10 / Nordhuset
22.3. klo 10 / Malms kulturhus

Föreställningarna är reserverade för daghem och skolgrupper.