Tampereen innovaatiokisan voittajat. Kuva: kuvat: Päivi Stenroos

Innovaatiokilpailu innosti ideoimaan älykkäämpää Tamperetta

Enlighten Tampere -innovaatiokilpailu huipentui kesäkuun 5. päivä 2018 Kampusareenan demomessuihin. Tiimit esittelivät hackathon-tyyppisen tapahtuman lopuksi ratkaisunsa tuomaristolle lyhyin hissipuhein. Enlighten Tampere haastoi yritystiimit hyödyntämään katuvaloverkosta ja muista kaupungin toiminnoista saatavaa dataa ja siten innovoimaan älykkäämpää Tamperetta. Osallistujia rohkaistiin myös luomaan asukkaille uusia, dataan pohjautuvia palvelukonsepteja.

Messujen kääntyessä iltaan takana oli puolentoista päivän tiivis työskentelyjakso sekä aiemmin pidetty aloitustilaisuus ja kunkin tiimin sopivaksi katsoma määrä valmistautumista. Edessä tulosten julkistaminen – mitkä tiimeistä valittaisiin toteuttamaan ideaansa kaupungin kanssa?

Tiimien tunnelmia ja ideoita demomessuilta

Hyvä tapa kohdata uusia ideoita ja ihmisiä. Helsinkiläinen Arcventure käy Leo Salomaan mukaan mielellään hackathoneissa. Tampereelle houkutti kiinnostus älykkään kaupungin ratkaisuihin sekä mahdollisuus päästä hyödyntämään kaupungin infraa piloteissa. Tuomaristolle esiteltiin ratkaisu, jonka avulla katuvalot olisivat päällä siellä missä niitä tarvitaan.

– Järjestelmämme ohjaa kaupunginosan katuvaloja joukkoistamisen kautta, kaupunkilaiset voivat pyytää sovelluksen avulla lisää valoa ja järjestelmä oppii datasta. Konseptia voi tietysti soveltaa muuhunkin kuin valaistukseen, Salomaa kertoo. 

Reboot the City -hanke tarjosi tiimeille käyttöön Unity-pohjaisen 3D-mallin Tampereen kaupungista. Arcventure hyödynsi mallia omassa ratkaisussaan.

– Olen tehnyt paljon töitä kaupunkimallien kanssa, ja kysymys kuuluu aina, mitä hyötyä siitä on verrattuna karttaan. Meidän ratkaisussamme se mahdollisti tiedon näyttämisen kolmessa ulottuvuudessa – ja yleensä 3D-mallista on myös helpompi tunnistaa paikat, Salomaa kertoo.

Ratkaisu, jota itsekin haluttaisiin käyttää. Tamperelaisen Geniemin kehittelemä idea tulee suoraan lähitienoon elävästä elämästä. Bussit kulkevat, mutta joukkoliikenteen käyttöä helpottavat sovellukset kaipaisivat kohennusta.

Niinpä Karlo Tuominen kokosi Geniemistä Golden Nuggets -tiimin ja esitti idean sovelluksesta, joka olisi oikeasti käyttäjilleen kätevä.

– Siihen kootaan aikataulut ja reittioppaat, bussilippu ja myöhemmin vaikka tapahtumat saapumisohjeineen. Kun ihmiset käyttäisivät sovellusta, kaupunki pystyisi samalla keräämään dataa liikkumisesta ja palveluiden käyttöasteista, Tuominen sanoo.

Enlighten Tampereen tyyppisiä innovaatiokilpailuja Tuominen soisi järjestettävän lisää. Älykkään kaupungin ratkaisut menevät eteenpäin niin nopeasti, että mukana pysyminen vaatii työtä.

– Hackathon on hyvä tapa kehittää mitä tahansa alueita, ja kaupunki saa tästä suhteellisen pienellä panostuksella monta ideaa, joista ainakin jonkin osasen voi käyttää, Tuominen toteaa.

Ensimmäinen industryhack, ja heti on hauskaa. Hannes Junnila oululaisesta Remod-tiimistä toteaa, että aihepiiri osui hyvin omalle alalle ja itse tilaisuus antaa mielenkiintoista osaamista. Remod päätyi syventymään ratkaisussaan katuvalaistukseen. Se halusi hyödyntää Tampereen kaupungin yksittäin ohjattavia led-katuvaloja.

– Teimme laserkeilausaineistoa käyttäen mallin, missä pystytään laskemaan jokaisen valotolpan valaistusolot – onko tolppa valoisassa vai varjoisessa paikassa, miten sää ja näkyvyys vaikuttavat – ja reagoimaan niihin tarkasti, Junnila kertoo.

Malli säästää energiaa etenkin aamuisin ja iltaisin, kun valoisimpien paikkojen lamput voidaan sammuttaa ja vain varjoisat kohdat valaistaan.

– Ajatuksena on, että jos pääsemme tekemään yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, malliin voidaan kytkeä monia muitakin ideoita, Junnila sanoo. 

Demottavaa olisi ollut enemmänkin. Hackathonissa tehty työ huipentui jokaisella tiimillä vuorotellen kymmenminuuttiseen tuomariston edessä. Nokia Smart City -tiimin Anu Tolvanen kertoo, että tiimi keskittyi rakennusten turvallisuutta parantavien ratkaisujen esittämiseen.

– Esittelimme ohjelmaa, jolla voidaan tarkkailla rakennuksen ilmastointia, lämpötilaa ja muuta sensoreista, muun muassa videoista, saatavaa dataa. Järjestelmä huomaa vaaralliset tai epänormaaleilta vaikuttavat tilanteet, esimerkiksi sen, jos johonkin tilaan pakkautuu liikaa ihmisiä. Sen avulla voidaan myös selvittää, mistä on kyse ja lähteä ratkaisemaan tilannetta, Tolvanen sanoo.

Nokian tiimillä oli jo tapahtumaan valmistautuessa selkeänä mielessä se, mitä tuotteita Tampereen kaupungille voisi tarjota. Hackathonin aikana tiimi tarkensi sitä, miten ne kaupunkia palvelisivat.

– Juuri se oli tapahtumassa todella mielenkiintoista: miettiä miten tuotteita ja ideoita voisi yhdistää niin, että kaupunki pystyy niitä hyödyntämään. Myös yhteistyö tiimissä oli kiinnostavaa, kun tulimme Nokian eri organisaatioista, Tolvanen kertoo. 

Julkinen hankinta innovaatiokilpailulla – mukaan! Helsinkiläisen Perfektion tiimi Apollo paiski töitä yömyöhään, jotta sai puolesta tusinasta mahdollisesta ratkaisusta valittua sen, joka esitettäisiin tuomaristolle. 15 tuntia luovaa ongelmanratkaisua tiivisti esille uuden lähestymistavan valaistukseen.

– Ratkaisussamme valaistusta kohdennetaan, tunnistetaan henkilöitä ja autoja, luodaan niille mielekäs valaistusolosuhde ja pidetään se muuten minimaalisena. Totesimme, että tämä on ratkaisu, johon me uskomme, kertoo Henri Malkki.

Perfektio osallistuu aktiivisesti avoimiin innovaatiokilpailuihin. Kun kävi ilmi, että Enlighten Tampereessa kaupunki tekee hankintaa innovaatiokilpailun kautta, kiinnostus heräsi heti.

– Olemme toivoneet, että innovaatiokilpailut leviäisivät julkiselle puolelle nyt, kun se on uuden hankintalain mukaan mahdollista. Olemme siis tyytyväisiä ja iloisia, Malkki sanoo.

Pohjoismaista yhteistyötä. Ruotsalainen Triona toimii myös Norjassa ja Suomessa. Älykkään kaupungin haasteet ovat Pohjoismaissa saman tyyppisiä, ja yrityksen kolmelta eri konttorilta koottu Trinovation-tiimi olikin Tampereella muistuttamassa, että kaikkien ei tarvitse keksiä jokaista ratkaisua aivan alusta lähtien. Hackathonissa Trinovation esitteli liikenneosaamistaan.

– Tiettyjen Trionan tuotteiden avulla pysytään rakentamaan palvelu, jossa on koko tiestöverkko ja sen ominaisuudet. Esimerkiksi otimme parkkipaikat, jolloin palvelu pystyy ohjaamaan autoilijoita vapaisiin paikkoihin, kertoo Niko Rosenquist.

Rosenquistin mukaan Enlighten Tampere puolestaan tarjosi mahdollisuuden kontakteihin niin osallistuvien tiimien kuin kaupungin edustajienkin kanssa. Innovaatiokilpailu vaikuttaa kiinnostavalta ja rakentavalta tavalta hoitaa julkisia hankintoja.

– Tämä on myös henkilökohtaisempi ja epävirallisempi tapa keskustella ratkaisuista kaupungin edustajien kanssa. Ja jos verrataan tavanomaiseen ”tilauspyyntö ja pakka paperia” -tyyliin, myös hauskempi, Rosenquist toteaa.

Tulokset

Tiimit Remod, Golden Nuggets ja Arcventure jatkavat Tampereen kaupungin kanssa neuvotteluja siitä, miten yhteistyö etenee. Lisäksi demomessujen äänestyksissä palkittiin Arcventure ja Trinovation.

Teksti ja kuvat: Päivi Stenroos