Tampereella 3D-kaupunkimallit jakoon avoimena datana

Tampereella ratkotaan 3D-mallien jakelun haasteita

Tampereen kaupunki tuottaa runsaasti erilaisia 3D-kaupunkimalleja rakennetun ympäristön tuotantoprosesseissa ja hankkeissa. Nyt nämä mallit laitetaan jakoon avoimen datan avulla. Mallien avaaminen ulkopuolisten vapaaseen käyttöön edellyttää kuitenkin muutamien haasteiden ratkaisemista – ja niitä ratkaistaan tämän kesän pilottiprojektissa. Mallien sujuva jako edellyttää muun muassa metatietojen kattavampaa kuvaamista.

Pilottiprojektissa testataan kaupunkimallien jakeluun ja ylläpitoon tarkoitetun portaalin käyttökelpoisuutta ja selvitetään kehitystarpeita – sekä tietoa tuottavan kaupungin että malleja hyödyntävien käyttäjien näkökulmat huomioiden.

– Avoimen datan portaalissa voi jo nyt ladata käyttöönsä erilaisia aineistoja, mutta vielä sinne ei voi vapaasti ladata aineistoja. Nyt testaamme myös kanavaa aineiston palauttamiseen, kertoo projektipäällikkö Anna Vilhula Tampereen kaupungilta.

Lisäksi pilotissa testataan kaupunkimallien automaattista kevennyspalvelua, versiointia ja metatietojen liittämistä. Pilotissa etsitään ratkaisuja myös kaupunkimallien keskitettyyn ylläpitoon. Tällä hetkellä malleja ja niihin pohjautuvia visualisointeja tilataan tarvelähtöisesti, eikä niitä ylläpidetä keskitetysti. Sen vuoksi olemassa olevien mallien jatkokäyttö on hankalaa.

Projekti on osa Reboot the City -hanketta, jonka yksi tehtävä on pilotoida massadataa ja tarjota sitä avoimena datana uuden liiketoiminnan raaka-aineeksi. Pilotin toteuttaa Teatime Research Oy.