Tapahtuman mentor Ensio Ruotsalainen opastaa kisatiimiä.

Reboot the City (2016-2018) oli oppimiskokemus ja innovaatioalusta

Syksyllä 2018 päättyneessä Reboot the City -hankkeessa kehitettiin yrityskumppanien kanssa käyttäjälähtöisiä palveluja ja rakennettiin massadatan avulla yhä älykkäämpiä ja toimivampia kaupunkeja.

Staran ja Helsingin kaupungin kumppaneina hankkeessa ovat Tampereen kaupunki ja yliopisto. Hanke liittyy maamme suurimpien kaupunkien 6Aika-strategiaan. Sen budjetista lähes 70 prosenttia tuli Euroopan aluekehitysrahastosta.

Staran ja Helsingin tavoitteena oli etenkin löytää innovaatioita tehostamaan hyötyajoneuvojen käyttöä sekä katujen ja puistojen ylläpitoa.

Hackathonien hedelmät

Syksyllä 2017 Helsingissä järjestettiin kaksi innovaatiokilpailua, jotka huipentaneissa hackathoneissa Staran työnjohto pääsi kokemaan uudenlaista oppimista ja yhteistyötä. Tapahtumissa syntyi työtä sujuvoittavia oivalluksia ja sovellusten alkuja yli odotusten. Samalla hackathonit toimivat sisäisen oppimisen ja kehityksen välineenä.

Näiden hackathonien tuloksena syntyi useita innovaatioita, joita kehitellään edelleen. CGI:in kehittelemä Apuri on jo palvelutuotteena markkinoilla. Sovellus ehdottaa optimoituja ajoreittejä talvikunnossapitoon ja paljon muuta.

Erityisen ilahduttavaa oli, että hackathoneihin osallistuneet tiimit tutustuivat ja tekivät myöhemmin yhteistyötä myös keskenään. Oulun yliopiston tutkijatiimi Lauri Lovénin johdolla toi arvokkaan panoksensa Apurin kehittelyyn.

Toinen erityisen pitkälle kypsynyt hackathonin hedelmä on SiirtoSoitto. Autoilijoille tarjottava TwentyHexagonsin tuottama mobiilisovellus täydentää perinteistä autojen siirtokehotuksissa käytettyä tekstiviestipalvelua. Rekisterinumerolla tilattava palvelu soittaa tilaajalle siirtokehotukset niiltä katuosuuksilta, jotka hän on tilannut puhelimeensa. SiitoSoittoa pilotoitiin keväällä 2018. Pilotti oli onnistunut. Keväällä 2019 palvelu leviää koko kaupunkiin.

Lisäksi hankkeen ansiosta syksyllä 2018 käynnistyi insinööritieteiden korkeakoulussa projektikurssi, jonka puitteissa kerätään ja analysoidaan Staran traktorikalustosta saatavaa reaaliaikaista suoritustelemetriikkaa ja huoltodataa.

Helsingin osahanke oli mukana myös käynnistämässä hanketta STARLIT 5G – Stadin reaaliaikainen liukkauden torjunta 5G.

Raitiotiehanke mallinnettiin visuaalisesti

Tampereen osahankkeessa visualisoitiin raitiotiehanketta. Unity-3D-kaupunkimalli kattaa Tampereen uuden ratikkareitin ja mukana on myös muita käynnissä ja suunnitteilla olevia hankkeita. Malli mahdollistaa pelillisten sovellusten ja visualisointien kehittämisen kaupunkiympäristössä.

Hanke oli kaikille siihen osallistuneille silmiä avaava oppimiskokemus massadatan hyödyntämisen ja digitaalisten palvelujen mahdollisuuksista. Lue lisää hankkeen hedelmistä tämän verkkosivuston blogikirjoituksista.