Kuva: Anna Vilhula

Tampereen raitiotiehanke visualisoidaan vuorovaikutuksen tueksi

Tampereelle rakennetaan parhaillaan kaksihaaraista raitiotietä, joka valmistuessaan vuonna 2021 hurauttaa kaupungin halki Pyynikintorilta Hervantaan ja Tampereen yliopistolliselle sairaalalle. Raitiotiehanke mallinnetaan massadatan mahdollisuuksia hyödyntäen.

Jotta tulevaisuus saadaan näkyväksi jo nyt, kootaan lukuisat raitiotien suunnitelmamallit yhteen 3D-muodossa. Mallit viedään Unity-pelimoottoriin, joka mahdollistaa erilaiset 3D-aineistoa hyödyntävät pelit ja sovellukset. Raitiotien kehitysohjelma saa nyt monenlaisia työkaluja vuorovaikutukseen kaupunkilaisten kanssa.

– Esimerkiksi raitiotien sijoittuminen osaksi kaupunkirakennetta sekä pysäkiltä toiselle vaihtaminen hahmottuvat paremmin videon avulla. Saamme käyttöömme myös verkkokäyttöliittymän ja 3D-galleriaan sopivan esityksen. Niiden avulla suunnitelmien kolmiulotteinen virtuaaliesittely onnistuu vaivatta, iloitsee digiohjelman projektipäällikkö Kalle Lehtinen.

Tampereen kaupunki kehittää samalla tiedonhallintaa, joka on olennainen osa valtavan 3D-kaupunkimallin hallinnointia.

– Jokaisesta suunnitelmamallista tulee saada myös tietyt metatiedot, jotta aineiston jatkokäyttö onnistuu. Tulee esimerkiksi tietää, kuka mallin on tehnyt ja minkä vaiheen malli on kyseessä, kuvailee kaupunkimallikoordinaattori, suunnittelija Rodrigo Coloma.

Työ valmistuu maaliskuussa, jonka jälkeen aineisto on julkaistaan avoimena datana yritysten, oppilaitosten ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettäväksi. Unity-pelimoottori on suosituin työkalu esimerkiksi pelialan yrityksissä ja virtuaalisen sekä lisätyn todellisuuden aloilla. Se mahdollistaa myös kaupunkisuunnittelun pelillistämisen ja interaktiivisuuden.

Reboot the City -hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen kaupunki. Raitiotiehankkeen visualisointi liittyy Tampereen kaupungin osahankkeeseen.